PUBLICACIÓ LLISTA ALUMNES ADMESOS AL CENTRE PEL CURS 2020-21

Llista definitiva alumnes admesos

 

NÚMERO DE DESEMPAT i BAREM DEFINITIU ORDENAT

Screenshot-2020-06-09-at-19.56.04

 

Barem definitiu ordenat

PUBLICAT EL LLISTAT AMB EL BAREM DEFINITIU!!!!

Barem definitiu

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE EN FASE 2

pg9 pg10 pg11 pg13 pg12

ATENCIÓ: ERRADA EN LA BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

S’ha detectat una errada important en la baremació de les sol·licituds presentades, de manera que l’aplicació informàtica ha assignat la mateixa puntuació a totes les sol·licituds, sense tenir en compte els criteris al·legats per les famílies.

Tot i així, per a donar compliment a la normativa, us adjuntem els llistats provisionals que el sistema ha generat avui malgrat la baremació dels criteris sigui incorrecte.

Restem a l’espera que ens comuniquin, en els propers dies, que la incidència ha estat resolta i que ja podem publicar els llistats amb els barems correctes.

 

Barem provisional (ERRROR!!)